İmtiyaz Sahibi
Mehmet Emrah Konya
konya@musiki.co

Yönetim
Senem Ündemir
Emre Altınok

Yazı İşleri
Mehmet Emrah Konya
Senem Ündemir
Emre Altınok
Aydın Menderes
Emre Kasapoğlu

Reklam
reklam@musiki.co

Katkıda Bulunanlar
Doğan İnce
Gizem Akbulut
İnci Vardar
Mahmut Dönük
Cihan Yeşil
Turgut Taneli
Volkan Gözek

İletişim
iletisim@musiki.co